Nationalpark Thy

 
 
Nationalpark Thy blev åbnet i august 2008 som Danmarks første nationalpark.
Den strækker sig i et op til 12 kilometer bredt bælte fra Agger
i syd til Hanstholm i nord.
 
Nationalparken omfatter kyst, klitter, klitheder, klitplantager og store søer.
Især klitterne og klithederne  har stor national og international betydning.
 

Lærkely | Kalkværksvej 20, 7752 Snedsted  | Tlf.: 40382208 | lone.laerkely@gmail.com